Dueme là cách viết gaycode của từ “Đê-mê” ám chỉ một trạng thái thích thú, vui vẻ, mê mẩn khi một chàng trai mới bước vào những “cuộc chơi” theo các họ thích.

Những “cuộc vui” tự hưởng với bản thân hoặc với một người, hai người, nhiều người đều đáng được tôn trọng. Ở đây chúng tôi không đánh giá bạn về giới tính, màu da, xu hướng tính dục hoặc hành vi tình dục, tất cả đều đáng được tôn trọng vì đó là bản sắc của mỗi cá nhân.

Bintaycolen
CEO / Founder

“Sinh ra là một người thuộc cộng đồng, tôi thấu hiểu được những vấn đề mà chúng ta luôn gặp phải trong mỗi cá nhân. Tôi muốn xây dựng Dueme trở thành một nền tảng phục vụ cho các dịch vụ/tiện ích dành cho cộng đồng”